Pozwy o “NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH”

Usługa realizowana jest w stosunku do klientów, którzy zostali bezprawnie wpisani do Krajowego Rejestru Dłużników przez wierzyciela, z uwagi na nieuregulowanie przedawnionych roszczeń. Obejmuje zarówno etap przedsądowy- mianowicie sporządzenie i wysłanie do wierzyciela wezwania do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych oraz zapłatę zadośćuczynienia, jak również sporządzenie pozwu i reprezentację Klienta przed Sądem.