Pozwy o “ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE RODO”

Usługa realizowana jest w stosunku do klientów, których dane osobowe zostały bezprawnie ujawnione. Obejmuje zarówno etap przedsądowy- mianowicie sporządzenie i wysłanie do naruszającego wezwania do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków naruszenia oraz zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, jak również sporządzenie pozwu i reprezentację Klienta przed Sądem.